In het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2016 wordt een nadere uitleg gegeven over de wet Incassokosten. Deze uitleg betreft de bewijspositie van partijen, de vraag wat de juiste termijn is en wat er moet gebeuren als er een verkeerde termijn is gehanteerd, hoe de rechter met de betreffende bepalingen dient om te gaan en wat te doen als een deel van de hoofdsom voor het verstrijken van de termijn wordt betaald. Zie voor deze uitspraak: ECLI:NL:HR:2016:2704.