De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2017 worden verhoogd, is door de Minister van Justitie vastgesteld op 2,1%.

Een vastgestelde en/of overeengekomen alimentatiebijdrage wordt jaarlijks van rechtswege verhoogd op grond van artikel 1:402a BW, tenzij de wettelijke indexering door partijen is uitgesloten. Deze indexering geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie.

Uitgangspunt is dat alimentatie maandelijks bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, zodat bij de betaling eind december 2016, voor de maand januari 2017, het alimentatiebedrag reeds met 2,1% dient te worden verhoogd.