In het geval u zelf schuldig bent aan het ontstaan van een verkeersongeval, kan dit tot gevolg hebben dat u met uw eigen schade blijft zitten. Zeker wanneer sprake is van letselschade, kan dit nare gevolgen voor u hebben. Het is daarom verstandig om een inzittendenverzekering af te sluiten. Bij een inzittendenverzekering komt de bestuurder (en eventuele passagiers) in aanmerking voor een vergoeding. Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen.

Een ongevallen- inzittendenverzekering (OVI) is een zogenaamde sommenverzekering. Dit betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Aanspraak op een uitkering kan worden gemaakt in het geval er ten gevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende functionele invaliditeit oploopt. Bij een dergelijke verzekering wordt dus niet de volledige schade vergoed.

Het is daarom aan te raden een schadeverzekering inzittenden (SVI) af te sluiten. Dit betreft een schadeverzekering. Dit betekent dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. Een schadeverzekering keert uit ongeacht de schuldvraag. Dit heeft dus tot gevolg dat ook een schuldige bestuurder op grond van de SVI zijn volledige schade vergoed krijgt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze letselschade-advocaten staan u hierover graag te woord.