Uit de jurisprudentie blijkt dat voor een ontslag op grond van disfunctioneren een goed onderbouwd dossier nodig is. Hierbij dient te worden gedacht aan beoordelingsgesprekken, verslaglegging en het aanbieden van eventuele opleidingen. Tevens is de mogelijkheid tot verbetering en het opstellen van een verbeterplan van belang. De werkgever dient serieus aandacht te besteden aan een verbetertraject. Tevens dient de werkgever ook een werknemer de gelegenheid te geven om zich te kunnen verbeteren, aldus een redelijke termijn daarvoor te geven. Hierover zijn inmiddels vele uitspraken. Zo ook de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 29 december 2017 (ECLI:NL:RBNHO:2017:11388).