Op grond van artikel 7:653 lid 2 BW, dient een werkgever bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een schriftelijke motivering op te nemen, waaruit blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Er worden hoge eisen aan voornoemde motivering gesteld. Zonder motivering is het beding nietig. Indien er wel een motivering bij het concurrentiebeding is opgenomen, echter de werknemer zich daarin niet kan vinden, kan dit door de rechter worden getoetst. De rechter kan vervolgens het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen.

 

De Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 16 februari 2018 in een dergelijke zaak geoordeeld (ECLI:NL:RBDHA:2018:1886). In die uitspraak heeft de rechtbank duidelijk aangegeven dat, indien de motivering ter zake van het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt, het concurrentiebeding nietig is. Hierdoor kan het beding niet vernietigd worden of anderszins buitenwerking worden gesteld. Het is namelijk een nietig beding. Een werknemer kan in ieder geval niet aan het concurrentiebeding worden gehouden, omdat de vereiste motivering ontbreekt.

 

Uit de uitspraak blijkt in ieder geval dat een werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het concurrentiebeding dient te voorzien van een schriftelijke en uitvoerige motivering. Er dient dan te worden gemotiveerd welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom ze een concurrentiebeding vereisen. Gezien de vereiste uitvoerige motivering is het voor een werkgever raadzaam vooraf een goede afweging te maken of het wenselijk is om een concurrentiebeding met een dergelijke uitvoerige motivering in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen.