10 april jl. heeft de eerste kamer unaniem ingestemd het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade. Op grond van deze wet hebben naasten en nabestaanden van slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf recht op schadevergoeding.

Het gaat daarbij om ongevallen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg. De regering komt hiermee tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van zo’n ongeval. Naasten putten erkenning en genoegdoening uit de vergoeding van affectieschade.

Het is een regeling met vaste bedragen tussen de EUR 12.500,– en EUR 20.000,–, te betalen door de aansprakelijke partij.

De nieuwe wet treedt 1 januari ’19 in werking ziet alleen toe op schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden na die datum.