Met ingang van 1 januari 2019 hebben familieleden van slachtoffers recht op affectieschade. Het gaat hier om het leed dat deze familieleden hebben vanwege het letsel dat aan het slachtoffer is toegebracht. Het betreft een regeling met vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-. De wet is alleen van toepassing op schade die vanaf 1 januari 2019 is ontstaan.