Helaas krijgt vrijwel iedereen in zijn leven te maken met het erfrecht. Met name in de afgelopen decennia waarbij steeds meer sprake is van samengestelde gezinnen leidt de afwikkeling van een nalatenschap vaak tot problemen. Broers, zussen, stiefbroers en stiefzussen vliegen elkaar in de haren als het gaat om de verdeling van de spullen van de overledene, maar uiteraard ook over de verdeling van de bankrekening van de overledene.
Moet de erfenis worden geaccepteerd, of niet. Moet er beneficiair worden aanvaard? Hoe moet een verdeling plaatsvinden als er geen testament is? En hoe moet de verdeling plaatsvinden als er wel sprake is van een testament, maar één van de kinderen is onterfd? Moeten giften in mindering worden gebracht op het erfdeel? En hoe zit het met alle zorg die een van de kinderen heeft geleverd, omdat die toevallig het dichtste bij woonde? Allemaal vragen waar je mee te maken kunt krijgen bij een overlijden.
Onlangs kwam de casus in het nieuws waarbij de ouders van een pasgehuwd stel dat op hun huwelijksreis was overleden elkaar voor de rechter hadden gedaagd ten aanzien van het aan hen toekomende erfdeel. De ouders van de overleden bruidegom stelden dat zij recht hadden op de volledige erfenis, omdat de bruidegom een dag later was overleden dan de bruid. Volgens het Nederlands erfrecht is dat juist. Maar waarom zouden de beide rouwende ouders de erfenis niet gewoon in tweeën delen, want wat doet die ene dag er nu toe. Het zou toch veel eerlijker zijn als ieder gewoon de helft zou krijgen? Zo simpel is dat echter niet. In onderling overleg kunnen wel afspraken worden gemaakt, maar over de erfenis moet nu eenmaal erfbelasting worden betaald en de Belastingdienst past gewoon de Nederlandse wet toe. Stel dat de ouders wel de erfenis bij helfte hadden verdeeld dan had de fiscus de ouders van de bruidegom aangeslagen voor het gehele bedrag van de erfenis. Als vervolgens duidelijk was geworden dat de erfenis bij helfte was verdeeld en dat de helft aan de ouders van de bruid was gegeven, dan had de Belastingdienst die ouders waarschijnlijk ook nog aangeslagen voor schenkingsbelasting. Al met al geen simpele zaak.
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt wel dat erfrecht zeer lastig kan zijn en dat het belangrijk is om een weloverwogen beslissing te nemen. In het geval u tegen deze problemen oploopt, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij staan u hierin graag bij.